3. GB1, V3 V4, . , . . , R2 , .

. 23.

, 6... 9 , 3 .


. 23