Rl, R51. , , 3 . () ( ). 4 . . 108 .

100. 15 , R100. 20% . .