, . , . 48, . , . . . 47.


. 49. ; .

4,5 , . . , . , , . 49.


. 50. .

. 50 ,


Opera mini 7 nokia, .